Coronavirus rechten ondernemingen

Het coronavirus blijft helaas in ons midden. Vele ondernemers en zzp’ers hebben het financieel moeilijk, moeten noodgedwongen hun deuren sluiten of zien dat hun opdrachten geannuleerd worden. Hierdoor heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen genomen om ondernemers en zzp’ers te ondersteunen. Deze maatregelen veranderen regelmatig en de details van alle maatregelen zijn nog niet helemaal bekend, vandaar dat we deze blog regelmatig updaten. Wil je weten welke maatregelen de overheid heeft ingesteld? Wij leggen het in deze blog uit.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De ondernemer die ook werkgever is heeft diverse plichten naar zijn werknemers tijdens het coronavirus. Voorheen kon je als werkgever werktijdverkorting aanvragen, maar deze regeling is vervangen door de NOW. Als je een omzetverlies van minimaal 20% verwacht kan je bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De NOW zal gelden voor een periode van 3 maanden en kan eventueel verlengd worden met nog eens 3 maanden. Voorwaarden voor de NOW is wel dat je geen personeel zal ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Ook de werkgever met flex- en oproepmedewerkers kan een beroep doen op de NOW.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling, maar is maximaal 90% van de loonsom. Bij de NOW kan je uitgaan van de volgende tegemoetkomingen:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Op basis van de aanvraag zal je een voorschot van 80% van de verwachtte tegemoetkoming ontvangen. Achteraf -als duidelijk is wat de werkelijke daling van de omzet was- zal er een correctie plaatsvinden door het UWV. Hiervoor zal het UWV uiteindelijk een accountantsverklaring willen krijgen, zodat duidelijk is dat er daadwerkelijk een omzetverlies is geweest. 

Ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

 Voor zelfstandig ondernemers, waaronder de zzp’er, zal er een versoepelde regeling komen voor tijdelijke ondersteuning in het loon. De aanvulling op het loon zal maximaal € 1.500, – netto per maand bedragen en hoef je niet terug te betalen. De aanvraag en de uitbetaling van de regeling zal worden uitgevoerd door de gemeente.

Het is de bedoeling dat ondernemers binnen 4 weken antwoord krijgen op hun aanvraag en ze maximaal drie maanden recht hebben op inkomensondersteuning. Voorwaarden zijn dat je bedrijf voor 17 maart 2020 ingeschreven stond bij de KvK en je voldoet aan het urencriterium van 1225 uren per jaar. Bij de versoepelde regeling wordt niet gekeken naar het vermogen en het inkomen van een eventuele partner of het geld dat op een spaarrekening staat. Ook als je de aanvraag later indient kan je deze met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 maart 2020.  

Eventueel kan deze regeling ook in de vorm van een lening aangevraagd worden. De lening kan je dan tegen een verlaagd rentepercentage krijgen met een maximum bedrag van € 10.157, -. De lening dien je af te lossen met een rente van 2% en de aflossing gaat in per 1 januari 2021. 

Het doel van de gemeente is om aanstaande maandag, 23.03.2020, de eerste aanvragen daadwerkelijk in behandeling te gaan nemen.

Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging van boetes

Op het moment dat je als ondernemer getroffen bent door de coronacrisis kan je nu eenvoudiger uitstel van het betalen van belasting aanvragen. Op het moment dat je dit verzoek indient is het de bedoeling dat Belastingdienst de invordering ook daadwerkelijk stopt. Dit verzoek kan ingediend worden voor zowel de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting en je hebt recht op een uitstel van 3 maanden.

Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van de belastingen hoeven niet betaald te worden als je dit verzoek hebt ingediend. Het versturen van bewijsmateriaal bij de aanvraag kan later worden toegestuurd en de invorderingsrente wordt ook verlaagd naar bijna 0%.

Verruiming regeling garantie ondernemersfinanciering

Ondernemers die een lening of bankgarantie willen en problemen ondervinden kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). De GO wordt van 400 miljoen verhoogd naar 1,5 miljard euro. Door de GO helpt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers door voor 50% garant te staan op bankleningen en -garanties.

De banklening of -garantie die een onderneming kan aanvragen, wordt verruimd naar 150 miljoen euro per onderneming. Voorwaarden voor deze regeling is dat je een (middel)grote onderneming hebt en deze in de kern gezond is. De aanvraag kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. Zij stellen nu een tijdelijk crisismaatregel open. Hierdoor kunnen kleine ondernemers tijdelijk uitstel van aflossing van de lening aanvragen. De uitstelmaatregel kan voor maximaal zes maanden gelden en in deze periode wordt de rente ook verlaagd naar 2%.

Borgstellingen land- en tuinbouwbedrijven

Voor de ondernemers in de land- en tuinbouw komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal borg gaan staan voor kredieten van deze bedrijven.

Deze regeling zal ingaan per 18.03.2020.

Compensatieregeling getroffen sectoren (Togs)

Het coronavirus leidt in sommige sectoren tot enorme consequenties zoals in de horeca en in de reisbranche. Voor deze sectoren gaat een compensatieregeling gelden. 

Ondernemers in de getroffen sectoren die verplicht dicht moesten kunnen een tegemoetkoming van € 4.000, – ontvangen. Het kabinet heeft een lijst van bedrijven en/of sectoren bekend gemaakt die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming.

Juridisch advies en hulp

Het kan zijn dat je nog vragen hebt als ondernemer of hulp wenst bij bepaalde regelingen. Soms kan een advies al helpen om antwoorden te krijgen op jouw vragen. Mocht je nog vragen hebben of wil je advies? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn