Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 april 2020 hebben werkgevers recht op compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding als zij besluiten een zieke werknemer na twee jaar te ontslaan. Hierdoor kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden de uitbetaalde transitievergoeding terugvragen bij het UWV. Maar wat is de compensatieregeling, onder welke voorwaarden kunt u deze terugvragen en welk bedrag kunt u terugkrijgen?

Compensatieregeling transitievergoeding

Op het moment dat een werknemer twee jaar in de ziektewet zit, mag u als werkgever overgaan tot ontslag. Dit ontslag wordt in de meeste gevallen nog steeds met toestemming van het UWV gegeven. Tegenwoordig sluiten de zieke werknemer en de werkgever ook vaak een vaststellingsovereenkomst. Zowel bij het ontslag via het UWV als bij een vaststellingsovereenkomst wordt er een vergoeding uitbetaald wegens het ontslag. 

De compensatieregeling is speciaal bedoeld voor deze groep werknemers en werkgevers. De overheid wilde namelijk de slapende dienstverbanden voorkomen zodat werknemers niet tussen wal-en-schip vallen. Hierdoor krijgt de werkgever een vergoeding bij het uitbetalen van de transitievergoeding. Werkgevers mogen namelijk de uitbetaalde transitievergoeding vanaf 1 april 2020 terugvragen aan het UWV. De transitievergoeding kan worden teruggevraagd als een arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd op of na 1 juli 2015.

Voorwaarden compensatie en hoogte

U als werkgever komt in aanmerking voor compensatie als de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze op initiatief van u is beëindigd. Het is niet van belang of de werknemer een vast contract of een tijdelijk contract heeft. De compensatieregeling geldt namelijk voor iedere werknemer die aan deze voorwaarden voldoet. Het moet dan uiteraard wel gaan om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer. Ook moet u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk de transitievergoeding heeft uitbetaald.

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst zal de uitbetaalde compensatie nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgesteld maximum. Daarnaast krijgt u alleen het bedrag terug wat u aan loon heeft uitbetaald aan de zieke werknemer. Mocht er tijdens de re-integratie een loonsanctie zijn opgelegd, dan wordt deze periode verrekend met de compensatie. 

Aanvraag compensatieregeling transitievergoeding

De werkgever die een compensatie wil ontvangen, kan dit aanvragen bij het UWV. Als u als werkgever een werknemer hebt ontslagen in de periode van 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020 kunt u de compensatie tot uiterlijk 30 september 2020 indienen. Alle andere gevallen moeten binnen uiterlijk zes maanden na het ontslag aangevraagd worden bij het UWV. Voor de aanvraag moet u vijf documenten meesturen, namelijk:

  1. De arbeidsovereenkomst(en) met de werknemer;
  2. Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  3. Een overzicht van het betaalde loon tijdens de arbeidsongeschiktheid (loonstroken);
  4. De berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  5. Bewijs waaruit blijkt dat u de transitievergoeding daadwerkelijk betaald hebt.

Het UWV beoordeelt vervolgens of u een compensatie voor de transitievergoeding ontvangt. Mocht de aanvraag afgewezen worden, dan kunt u bezwaar indienen tegen deze beslissing.

Juridische hulp en advies bij compensatieregeling transitievergoeding

Het kan zijn dat u nog vragen heeft over de compensatie transitievergoeding of dat u advies wilt. Neem gerust contact met een van onze juristen op, wij helpen u graag en kunnen u mogelijk helpen met één telefoongesprek. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn