Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Als je jouw bedrijf wilt beëindigen komt er vaak veel op je af en krijgt je te maken met veel regelgeving. Sinds 1 januari 2021 komt er een bij namelijk de compensatie tansitievergoeding bij bedrijfsbeeindiging. Kleine werkgevers die stoppen met hun bedrijf door pensionering of overlijden kunnen hierdoor compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoedingen aan het personeel. Maar hoe werkt dit en wanneer ben je een kleine werkgever? Wij leggen het uit.

Kleine werkgever

Volgens de wet ben je een kleine werkgever als je minder dan 25 werknemers hebt. Als je het bedrijf beeindigt zal er dus gekeken worden naar de hoeveelheid uit te betalen transitievergoedingen. Zijn dit er minder dan 25? Dan kan je recht hebben op de compensatie.

Voorwaarden voor compensatie

Om recht te hebben op de compensatie moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet je voor minimaal één werknemer ontslag krijgen door het UWV of door de kantonrechter. Dit verzoek moet worden toegewezen op grond van bedrijfsbeëindiging.

Ten tweede mag je niet meer dan 24 werknemers in dienst hebben. Hierbij wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal werknemers in de tweede helft van het kalenderjaar voor het jaar waarin het verzoek voor ontslag is ingediend. Payrollers en uitzendkrachten tellen niet mee in het aantal van 24 werknemers. Mocht je als werkgever een concern hebben dan tellen alle werknemers binnen het concern mee.

Verder geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd al heeft bereikt of hij die leeftijd binnen zes maanden zal bereiken. Is de aanvraag voor het ontslag om bedrijfsbeëindiging eerder ingediend? Dan kan er geen compensatie voor de transititevergoeding aangevraagd worden. Bij het overlijden van de werkgever moeten de erfgenamen het verzoek binnen twaalf maanden na het overlijden indienen.

Tenslote geldt dat de werkgever die met pensioen gaat of overlijdt minimaal twee jaar als eigenaar heeft gewerkt. Ook mag de aanvraag voor compensatie van de transititevergoeding maar een keer ingediend worden bij het UWV.

De vergoeding

Het UWV oordeelt of de werkgever de compensatie voor de transititevergoeding ontvangt. Hiervoor geldt dat enkel het wettelijke deel terugbetaald zal worden. De transititevergoeding moet na 1 januari 2021 betaald zijn aan de werknemer. Heb je als werkgever meer betaald dan de wettelijke transititevergoeding? Dan zal je dit deel niet terugontvangen.

Juridisch advies en hulp bij bedrijfsbeëindiging

Zoals gezegd als je besluit om je onderneming te sluiten dan komt er veel op je af. Het is dan belangrijk om goed advies in te winnen en alle juiste stappen te zetten. Wil je advies krijgen gericht op jouw onderneming of hulp bij het nemen van de juiste stappen? Schroom dan niet om contact in te winnen van een van onze juristen. Wij staan je graag te woord.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn