Collectief ontslag

Als een grote groep werknemers ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen dan is er vaak sprake van een collectief ontslag. Er is sprake van dit ontslag als minimaal 20 werknemers binnen drie maanden hun ontslag krijgen. De werkgever kan dit ontslag via een aantal manieren regelen, namelijk via het UWV of met wederzijds goedvinden.

Regels en procedure collectief ontslag

Bij een collectief ontslag moet de werkgever zich houden aan de bijbehorende wetgeving voor dit ontslag (Wmco). Een van de belangrijkste regels voor de werkgever uit deze wet is dat hij zich moet houden aan het afspiegelingsbeginsel en hij het ontslag moet melden bij de vakbond, het UWV en eventueel de ondernemingsraad. De werkgever doet deze melding vaak via een sociaal plan. Dit plan wordt vervolgens gecontroleerd en eventueel aangepast door de andere partijen.

Na de melding, heeft de werkgever een wachttijd van één maand. De ontslagaanvragen mogen hierdoor niet behandeld worden door het UWV en de werkgever mag geen vaststellingsovereenkomsten voorleggen aan de werknemers. In deze maand kan er door de werkgever wel gekeken worden naar herplaatsing binnen de organisatie. Ook kan hij deze maand gebruiken om te overleggen met de vakbond en het UWV. Als de organisaties verklaren dat zij akkoord zijn met een collectief ontslag dan geldt deze wachttijd niet en kan de werkgever de ontslagen doorvoeren.

Ontslagvergoeding bij een collectief ontslag

Een collectief ontslag en een vaststellingsovereenkomst gaan vaak samen. De werknemer krijgt dan een ontslagvergoeding (transitievergoeding) mee als besloten wordt dat deze werknemer ontslagen wordt. De ontslagvergoeding wijkt vaak af van de “normale” transitievergoeding. In het sociaal plan staat vermeldt hoe de vergoedingen en de opbouw berekend is. Wij raden altijd aan om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren, zodat de werknemer zeker weet dat de overeenkomst klopt en deze ook WW-proof is.

Mocht de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet willen ondertekenen dan wordt het ontslag getoetst door het UWV of door de cao-commissie. Zij toetsen dan of de werkgever alsnog een vergunning krijgt om de werknemer te ontslaan of dat de werknemer in dienst blijft.

Juridische hulp bij een collectief ontslag

Wil je hulp en advies bij een collectief ontslag, een vaststellingsovereenkomst laten controleren of meer informatie neem dan vrijblijvend contact op.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn