Verhalen uit de praktijk

Ontslag op staande voet transitievergoeding

Ontslag op staande voet en transitievergoeding

Een werknemer krijgt ontslag op staande voet aangezien de werknemer dronken op het werk verschijnt. De werknemer is het hier niet mee eens en vecht het ontslag op staande voet aan bij de rechter. De werknemer verzoekt daarbij om een transitievergoedingTransitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding die werknemer krijgen bij onvrijwillig ontslag of bij een ontslag …

Ontslag op staande voet en transitievergoeding Lees meer »

Airbnb serviceskosten

Servicekosten Airbnb

Airbnb is de laatste maanden veelvoudig in het nieuws geweest in verband met de servicekosten die zij in rekening brengen bij huurders. Zo is er recent een uitspraak geweest door de kantonrechter over deze servicekosten en of deze in rekening gebracht mochten worden. Weten hoe het zat in deze zaak? Wij leggen het uit. De …

Servicekosten Airbnb Lees meer »

Ondernemer non-conformiteit

Ondernemer en non-conformiteit

Als je iets koopt, dan sluit je met de andere partij een koopovereenkomstEen overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Meer. Bij een koopovereenkomst en de levering heb je recht op een deugdelijk product. Met andere woorden, het product dat je koopt moet …

Ondernemer en non-conformiteit Lees meer »

Retentierecht uitoefenen

Retentierecht uitoefenen

Het retentierechtHet recht van een schuldeiser om een roerend goed, dat hij onder zich heeft, niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald. Meer is een recht van een schuldenaar om zijn verplichtingen op te schorten. Met andere woorden de schuldenaar kan besluiten om zijn verplichtingen niet na …

Retentierecht uitoefenen Lees meer »

opvolgen advies bedrijfsarts

Opvolgen advies bedrijfsarts

Op het moment dat een werknemer ziek is, hebben zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingenRegels die gevolgd moeten worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Meer. Als de werknemer weer (deels) aan het werk kan, zal dit vaak gebeuren in overleg met de bedrijfsarts en de leidinggevende. Toch komt het …

Opvolgen advies bedrijfsarts Lees meer »

Werkgever betaalt loon niet wat nu

Werkgever betaalt loon niet wat nu

Als je werkt, dan heb je recht op loon. Dit staat beschreven in artikel 7:616 van het Burgerlijk WetboekHet burgerlijk wetboek is het wetboek waarin het burgerlijk recht staat benoemd. Hier vallen zowel grondbeginsels van het burgerlijke recht als meer specifieke rechtsgebieden onder zoals het erfrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Het burgerlijk wetboek heeft verschillende boeken, …

Werkgever betaalt loon niet wat nu Lees meer »