Bibob toets

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur oftewel de Wet Bibob bestaat sinds 2003. Vaak wordt er gesproken over een Bibob-toets of een Bibob-weigering, maar wat betekent dit eigenlijk en wat regelt de wet Bibob?

Wat regelt de Wet Bibob

Op het moment dat een vergunningsaanvraag of een aanvraag subsidie wordt ingediend dan mag een overheidsorgaan deze vergunning weigeren. Dit mag een overheidsorgaan besluiten als zij van mening zijn dat er een gevaar voor de samenleving ontstaat als ze de vergunning toewijzen. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is dat er sprake zal zijn van het witwassen van geld of dat andere strafbare feiten gepleegd gaan worden. De Wet Bibob geeft dus aan dat een overheidsorgaan een vergunning mag weigeren om illegale praktijken te voorkomen.

De Bibob-toets

De Bibob-toets vindt niet bij iedere vergunningaanvraag plaats. Of de Bibob-procedure gevolgd gaat worden is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst mogen niet alle overheidsorganen een Bibob-procedure starten. Deze bevoegdheid is enkel weggelegd voor het College van B&W, de Burgemeester van de gemeente, de staatssecretaris of de minister van de Rijksoverheid. Alhoewel zij allen bevoegd zijn, is het niet de bedoeling dat iedereen de Wet Bibob toepast. Deze wet moet namelijk gebruikt worden als zij dit nodig achten. Zij maken dan gebruik van hun zogenaamde discretionaire bevoegdheid.

Deze discretionaire bevoegdheid is vaak vastgelegd in een beleid dat de gemeente hanteert. Vaak wordt de Wet Bibob toegepast bij horecaondernemingen, als je gokkasten wilt plaatsen of bij de oprichting van autobedrijven. Met andere woorden bedrijven die een hoger risico hebben, dienen vaak een Bibob-procedure te volgen.

Hoe werkt de Bibob toets

Op het moment dat een overheidsorgaan de Wet Bibob wil toepassen, zullen zij vaak contact opnemen met het bureau Bibob. Zij zijn het bureau die een Bibob onderzoek uitvoeren. Tijdens zo’n onderzoek wordt het verleden van de aanvrager van de vergunning dorgenomen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar een eventueel strafblad, notities bij de Belastingdienst, ontvangen sociale uitkeringen, eventuele contacten met het OM, politie en/of de FIOD en andere zaken die van belang kunnen zijn bij de aanvraag. Met andere woorden, het Bibob-onderzoek is zeer privacygevoelig en kan een inbreuk maken op jouw persoonlijke leven. Dit omdat het onderzoek vaak ver teruggaat in je verleden.

Een Bibob-toets duurt daarnaast vaak lang. Wij raden dan ook aan om tijdig een vergunningsaanvraag in te dienen. Een overheidsorgaan mag namelijk afwijken van de wettelijke termijn als zij besluiten de Wet Bibob toe te passen.

Afwijzing Bibob vergunning

Het kan voorkomen dat de onderneming alles goed geregeld heeft en de aanvraag voldoende is, waardoor jij de vergunning hoort te krijgen. Toch kan het voorkomen, bijvoorbeeld door een strafblad, dat een overheidsorgaan de aanvraag afwijst. De onderneming krijgt dan geen vergunning omdat jij als persoon dan eigenlijk niet voldoet. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen voor jouw onderneming.

Mocht de vergunningsaanvraag afgewezen worden, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Sommige gemeente stellen je ook in de gelegenheid om eerst een zienswijze in te dienen voordat de definitieve beslissing wordt genomen. Deze termijnen zijn vaak erg kort, zorg er dan ook voor dat je zo snel mogelijk een zienswijze en/of bezwaar indient.

Juridische hulp en advies bij de Bibob-toets

Wil je hulp bij het indienen van een zienswijze of een bezwaarschrift? Of heb je juridische hulp en advies nodig bij een soortgelijke kwestie? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen.  Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn