Bestuurdersaansprakelijkheid

Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V., NV, of stichting) kan zelfstandig geen rechtshandelingen verrichten. Hierom worden rechtspersonen bestuurd door een bestuurder. Op het moment dat het bedrijf bijvoorbeeld schade lijdt of failliet gaat, kan een bestuurder ook privé aansprakelijk gesteld worden. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Wat is bestuurdersaansprakelijkheid precies en wanneer kan een bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden.

De bestuurder

Om te weten wanneer er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, moet er eerst gekeken worden naar wanneer je een bestuurder bent. Een bestuurder handelt namens de rechtspersoon en wordt ook officieel benoemd door de onderneming. De bestuurder heeft als taak om de rechten en plichten van de rechtspersoon te vertegenwoordigen en dient dit behoorlijk te doen.

Op het moment dat een persoon niet officieel als bestuurder is aangesteld, maar wel het beleid bepaalt en beslissingen neemt kan er ook gesproken worden van een bestuurder.  In de praktijk handelt de persoon namelijk als bestuurder, terwijl hij dit officieel niet is.

Mocht je nieuw intreden als bestuurder, dan kan het zijn dat je als nieuwe bestuurder ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden die waren ontstaan voordat je bestuurder was. Deze aansprakelijkheid kan je wel weerleggen. Bijvoorbeeld als je kan aantonen dat je jezelf niet bemoeid hebt met het besturen van de onderneming tot je aantreding als bestuurder.

Onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

Een bestuurder dient zijn taken behoorlijk na te komen en de onderneming behoorlijk te besturen. Op het moment dat dit niet gebeurd, is er sprake van een onbehoorlijke taakvervulling. De rechtspersoon of een derde kan de bestuurder of de onderneming van de bestuurder hierdoor aansprakelijk stellen. Hiervoor dient aangetoond te worden dat er sprake is van een (ernstig) verwijt of een nalaten. Uit diverse rechterlijke uitspraken blijkt dat hier sprake van is als:

  • De bestuurder zich niet houdt aan wettelijke bepalingen;
  • De bestuurder zich niet houdt aan de statuten;
  • De bestuurder onnodige financiële risico’s neemt;
  • De bestuurder (financiële) middelen uit de vennootschap haalt;
  • De bestuurder niet tijdig meldt dat premies en belastingen niet betaald kunnen worden;
  • De jaarstukken niet tijdig gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel;
  • De administratie niet deugdelijk bijgehouden wordt.

Gevolgen bestuurdersaansprakelijkheid

Op het moment dat een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld en dit daadwerkelijk vaststaat, heeft dit verre gevolgen voor de bestuurder.  Wel dient er dan eerst aangetoond te worden dat de bestuurder daadwerkelijk nalatig is geweest. Staat dit vast dan kan de bestuurder aansprakelijk gehouden worden voor alle lasten van de onderneming en dient hij deze als privé persoon te betalen. Bij meerdere bestuursleden zijn in principe alle bestuurders gezamenlijk aansprakelijk bij wanbestuur.

Juridische hulp en advies

Mocht je een geschil hebben en hulp willen van ons kantoor bij de onderhandelingen of bij een gerechtelijke procedure. Of wil je advies over jouw positie of wil je je vragen stellen? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Onze juristen zijn professioneel, toegankelijk en beschikken over de juiste kennis om jou te kunnen helpen. Wij staan je graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn