Beëindigingsovereenkomst gekregen?

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken over een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd. Als beide partijen het eens zijn met de beëindigingsovereenkomst dan wordt er ‘ontslag met wederzijds goedkeuring’ bereikt.

Beëindigingsovereenkomst gekregen?

Als je een beëindigingsovereenkomst, soms ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, heeft gekregen dan is het belangrijk dat je de overeenkomst niet direct tekent. Een beëindigingsovereenkomst moet namelijk wettelijk gezien aan een aantal voorwaarden voldoen, anders kan het grote gevolgen hebben. Je kan bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering verliezen.

Heb je de beëindigingsovereenkomst wel al getekend? Geen paniek! Wettelijk gezien heb je namelijk het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Staat dit recht niet in de beëindigingsovereenkomst? Dan heb je 3 weken de tijd. Neem wel zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat wij alsnog kunnen toetsen of de beëindigingsovereenkomst wel aan alle voorwaarden voldoet.

Beëindigingsovereenkomst WW-veilig?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moeten de volgende zaken in de overeenkomst staan:

  • Het initiatief tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet van de werkgever komen;
  • De werknemer mag niet verwijtbaar zijn aan het ontslag;
  • Er mag geen dringende reden zijn voor het ontslag;
  • De voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;

Beëindigingsovereenkomst tekenen tijdens zwangerschap? 

Tijdens zwangerschap is het mogelijk om een beëindigingsovereenkomst aan te gaan, tenzij je ziek bent als gevolg van de zwangerschap. Bij zwangerschap kan vaak ook onderhandeld worden over een hogere transitievergoeding, omdat een zwangere werkneemster een extra ontslagbescherming heeft. Een zwangere werkneemster mag namelijk niet ontslagen worden. Door een hogere ontslagvergoeding kan dit eventueel “afgekocht” worden.

Beëindigingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte? 

Het komt ook voor dat er een beëindigingsovereenkomst aangeboden wordt terwijl je ziek bent. Een overeenkomst ondertekenen bij ziekte kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Het UWV stelt namelijk als voorwaarde voor een WW-uitkering dat je op zoek gaat naar ander werk. Als je door ziekte niet op zoek kunt gaan naar ander werk, dan krijg je vaak ook geen WW-uitkering. Daarnaast loop je bovendien kans dat je geen ziektewetuitkering krijgt. Bij ziekte is ontslag met wederzijds goedvinden dus niet verstandig.

Kan een getekende beëindigingsovereenkomst ontbonden worden?

Ja, maar een overeenkomst is bedoeld om een einde te maken aan een onzekere en vervelende situatie. Daarom kan een beëindigingsovereenkomst maar eenmalig herroepen of ontbonden worden:

  • Een werknemer heeft het recht om de overeenkomst binnen uiterlijk 14 dagen te herroepen. Dit recht moet wel in de overeenkomst vermeld staan, anders bedraagt het herroepingsrecht geen 14 dagen maar 3 weken. Een werknemer hoeft geen reden op te geven voor de herroeping.
  • Het laten ontbinden van de overeenkomst kan bijvoorbeeld bij het niet nakomen van afspraken. Wordt er in de overeenkomst bijvoorbeeld gesproken over het betalen van een transitievergoeding en betaalt de werkgever vervolgens niet, dan kan dat leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
  • Bij misbruik van omstandigheden: soms komt het voor dat de werkgever de werknemer zo onder druk zet om de overeenkomst direct te tekenen dat er gezegd kan worden dat de werknemer niet ‘vrijwillig’ heeft ingestemd met het ontslag. Denk bijvoorbeeld aan het dreigen met ontslag op staande voet.

Hogere transitievergoeding

Vaak is het mogelijk om een hogere transitievergoeding te krijgen dan de werkgever aanbiedt. De meeste werkgevers zetten vaak laag in, in de hoop dat een werknemer akkoord gaat en zij zo goedkoop mogelijk van een werknemer afkomen. Uiteraard zijn niet alle werkgevers zo, maar uit onze ervaring blijkt dat een werkgever altijd eerst aan zijn eigen portemonnee denkt en niet aan die van de werknemer.

Toetsen beëindigingsovereenkomst

Laat je beëindigingsovereenkomst toetsen door onze juristen. Vaak stelt een werkgever ook een vergoeding beschikbaar voor het toetsen en de eventuele onderhandelingen. Is de werkgever niet bereid de kosten voor het toetsen te vergoeden? Dan vragen wij, voor je als werknemer, een minimale bijdrage.

Onze juristen kunnen je bijstaan met het toetsen van de overeenkomst, het onderhandelen over de transitievergoeding of andere aantrekkelijke beëindigingsvoorwaarden. Daarnaast is het altijd aan te raden om de overeenkomst te laten toetsen voordat je deze ondertekent.

Meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze juristen.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn