Beëindiging huurovereenkomst bij renovatie

Bij renovatie door de verhuurder gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning door het aanbrengen van veranderingen of door de woning te vergroten. Ook het slopen en herbouwen van de woning valt onder een renovatie. De verhuurder heeft te allen tijde toestemming nodig van een huurder om te starten met een renovatie. Veel huurders stemmen in met een renovatie om zo het woongenot te verhogen. Maar in sommige gevallen wil de verhuurder de huurovereenkomst door de renovatie met de huurder opzeggen. Vaak stemt de huurder hier niet mee in. Weten wanneer de verhuurder de huurovereenkomst bij renovatie mag beëindigen? Wij leggen het uit.

Beëindiging huurovereenkomst bij renovatie

Een verhuurder mag een huurovereenkomst alleen opzeggen als een van die redenen in de wet staat. Vaak zegt een verhuurder de huurovereenkomst bij renovatie op wegens dringend eigen gebruik. Dit is een officiële opzeggrond die in de wet opgenomen staat, waardoor de huurovereenkomst beëindigd kan worden. Alleen wordt deze grond te pas en te onpas gebruikt door een verhuurder. Als een verhuurder de huurovereenkomst bij renovatie wil opzeggen dient er ook aan andere voorwaarden voldaan te worden. De voorwaarden waar aan voldaan moeten worden zijn:

  1. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van renovatie.
  2. De renovatie moet dringend noodzakelijk zijn.
  3. De renovatie is zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk.
  4. De verhuurder dient minimaal drie jaar eigenaar te zijn van het pand.

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan mag een verhuurder de huur met een huurder opzeggen.

Dringend noodzakelijk en beëindiging van de huurovereenkomst

De verhuurder moet bij een renovatie aangeven en inzichtelijk maken dat er een dringende noodzaak tot renoveren is. Dit betekent concreet dat de werkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden aangezien er dan schade zou ontstaan. Ook bij het oplossen van schade kan er sprake zijn van een dringende noodzaak.

Tevens kan de huurovereenkomst enkel opgezegd worden als de renovatie zonder opzegging niet mogelijk is. Is de renovatie wel mogelijk met voortzetting van de huurovereenkomst, dan kan deze niet worden opgezegd. De verhuurder is dan verplicht een redelijk voorstel te doen. Met een redelijk voorstel wordt bedoeld dat er informatie aan de huurder wordt gegeven. Dit is onder andere informatie over de renovatie, de duur, alternatieve huisvestiging, compensatie gedurende de renovatie en een eventuele huurverhoging na de renovatie.

Niet eens met de huuropzegging door renovatie

Als u als huurder niet instemt met de opzegging dan doet u er goed aan om te onderzoeken of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Daarnaast dient u schriftelijk aan te geven dat u het niets eens bent met de huuropzegging door renovatie en dat u bereid bent om in de woning te blijven na de renovatie. De verhuurder kan na uw brief namelijk alleen de huurovereenkomst beëindigen met toestemming van de rechter.

Mocht de verhuurder daadwerkelijk een procedure starten, dan dient hij aan te tonen dat er voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden. Kan de verhuurder dit niet of niet volledig dan zal de rechter vaak de huurovereenkomst in stand houden.  

Juridisch advies en hulp

Krijgt u te maken met een renovatie en wil de verhuurder de huurovereenkomst met u opzeggen? Dan doet u er goed aan om advies of hulp in te schakelen? Een advies kan u namelijk al verder helpen en u krijgt inzichten in uw rechten en plichten. Neem dan ook gerust contact met een van onze juristen op. Wij kunnen de renovatie en de opzegging beoordelen, u adviseren en desgewenst onderhandelen of procederen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.  

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn