Basiscontract Arbodienst verplicht

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet werd op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen en is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers kregen vanaf dat moment één jaar de tijd om contracten af te sluiten met de arbodienst. Hierdoor is vanaf 1 juli 2018 een basiscontract arbodienst verplicht voor elke werkgever.

Arbowet

De Arbowet verplicht de werkgevers hiermee om zorg te dragen voor hun werknemers. Zij dienen ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Vanaf 1 juli 2018 moeten werkgevers ervoor zorgen dat zij een (basis)contract hebben afgesloten met een arbodienstverlener.

Verplichte basiscontract

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft geen modelcontract, maar geeft wel aan welke afspraken werkgevers en arbodienstverleners minimaal contractueel moeten vastleggen in het ‘Basiscontract Arbozorg‘. Dit zijn zowel rechten en plichten voor de werkgever, bedrijfsarts en de werknemer.

Wat je minimaal geregeld moet hebben in het basiscontract

In het basiscontract arbodienst staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen. Deze taken zijn:

  • Begeleiding bij ziekte;
  • Aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • Aanstellingskeuring;
  • De mogelijkheid bieden aan werknemers om de bedrijfsarts te consulteren;
  • Toetsen van de RI&E (Risico-inventarisatie en- evaluatie).
Basisplus contract

Het staat de werkgever vrij om in overleg met de arbodienst, meer taken (die niet in de Arbeidsomstandighedenwet staan vermeld) in het contract op te nemen. De werkgever sluit dan een  basisplus contract af met de arbodienst. Daarmee kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. De betrokken partijen kunnen dit zelf oppakken en onderhandelen over de taken.

Hulp en advies?

Wil je meer informatie over de verplichtingen die je als werkgever hebt of meer advies? Neem contact op met een van onze juristen!

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn