Auto blijkt vlak na aankoop kapot, wat nu?

Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak tussen een consument en een professionele verkoper. Een consument heeft bij een aankoop veel rechten als het gekochte niet voldoet. Die rechten van een consument zijn over het algemeen van dwingend recht zodat daar niet van afgeweken kan en mag worden. Dit geldt ook bij de koop van een auto en in deze zaak was de Kantonrechter in Den Haag het met ons eens.

Ontbinding koopovereenkomst

Cliënt had als consument in september 2016 een auto voor een prijs van € 3.500, – van een autobedrijf gekocht. Op de factuur heeft de verkoper vermeld dat de auto een kleine beurt heeft gekregen, dat de olie en het filter vervangen waren, de banden uitgebalanceerd waren en dat een airco-check gedaan is waarbij de airco bijgevuld en werkend gemaakt was. Voorts was op de factuur vermeld dat er na een algemene check geen mankementen zijn ontdekt. Tenslotte staat er onderaan de factuur dat de auto wordt verkocht “zoals gezien en bereden”. De auto wordt vervolgens verkocht zonder enige vorm van garantie.

Na enige tijd bleken er diverse defecten te zijn aan de auto. De verlichting en de accu gingen kapot en is cliënt met de auto op de snelweg tot stilstand gekomen omdat de versnelling bleef hangen. Cliënt vorderde ontbinding van de koopovereenkomst en heeft onder meer aanspraak gemaakt op terugbetaling van de koopsom, omdat de auto bij aflevering niet aan de overeenkomst voldeed. Tussen partijen staat vast dat de auto binnen zes maanden na aflevering met een kapotte versnellingsbak stil is komen te staan.

Hoe oordeelde de kantonrechter?

Naar het oordeel van de kantonrechter voldeed de auto niet aan de overeenkomst. Cliënt heeft het autobedrijf de gelegenheid gegeven tot herstel maar het autobedrijf heeft dit niet uitgevoerd. Cliënt heeft daardoor de overeenkomst terecht ontbonden. Hierdoor ontstaat een verbintenis tot ongedaan making van de verrichte prestaties. Met andere woorden cliënt geeft de auto terug en het autobedrijf moet de koopsom terugbetalen.

De beslissing

De kantonrechter veroordeelde het autobedrijf. Het autobedrijf moest cliënt de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente over de koopsom, de proceskosten en het eventuele nasalaris terugbetalen.

Al met al, liep deze zaak goed af voor onze cliënt en kreeg hij het betaalde geldbedrag terug. Ook juridische hulp en advies nodig bij een soortgelijke kwestie, neem contact met een van onze juristen op voor meer informatie.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn